HR advies

Wij hebben al 15 jaar ervaring met HR zaken en het regelen van praktische zaken voor productie- en andere bedrijven. Wij werken op projectbasis (een aaneengesloten opdracht van een aantal weken of maanden) en op uurbasis (beschikbaar voor een personeelsfunctie voor een aantal uren per week of per maand).

Zaken die wij voor u kunnen oppakken zijn:

 • Adviseren over organisatiestructuur en teamsamenstelling
 • Mediation tussen leidinggevenden en medewerkers
 • Coaching en c√∂ordineren van gerichte trainingen
 • Op orde brengen van alle arbeidscontracten en personeelsdossiers
 • Aanpassen van tijdelijke en vaste contracten aan de huidige wet- en regelgeving
  (bijvoorbeeld om te voorkomen dat de onderneming onnodige verplichtingen aangaat)
 • Introduceren van het nieuwe ziekteverzuimprotocol
 • Controleren van naleving van minimum vereisten van de Arbowet, ook ter bescherming van uw bedrijf
 • Medewerkerstevredenheidsonder-zoeken, onderzoek naar ziekteverzuim en het doen van adviezen voor vermindering van verzuim
 • Werving en selectie, beoordelingsgesprekken en exit gesprekken
 • Opzetten van vaststellingsovereenkomsten voor uitdienst procedures.
schouderklop

Regio

Rotterdam - Utrecht

E-mail

michele@erkenning.nu

Telefoon

06-81592608